Hướng dẫn giao dịch ký quỹ

1. Đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch ký quỹ: 

a.  Khách hàng ký “Hợp đồng mở tài khoản Giao dịch ký quỹ” (Hợp đồng) tại Trụ sở chính của SSV. 

b.  Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch trực tuyến. Lưu ý, đối với khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ trực tuyến thì không cần thực hiện bước này. 

c.  Đăng nhập vào tài khoản trực tuyến thông qua các kênh WTS/HTS/MTS. 

2. Một số lưu ý cần thiết của dịch vụ giao dịch ký quỹ: 

a.  Điều kiện đặt lệnh giao dịch mua ký quỹ: 

 • Quý Khách hàng đã hoàn thành việc đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch mua ký quỹ. 
 • Mã chứng khoán mà Quý Khách hàng đặt lệnh giao dịch phải nằm trong Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ do Công ty công bố theo từng thời điểm. 
 • Giá trị đặt lệnh trong hạn mức cho vay của Khách hàng theo quy định của Công ty theo từng thời điểm. 

b.  Trả nợ vay ký quỹ trước hạn: 

Khách hàng có thể lựa chọn hình thức trả nợ tự động hoặc trả nợ theo yêu cầu: 

 • Trả nợ tự động: Hệ thống sẽ tự động thu nợ một phần hay toàn bộ khoản vay nếu cuối ngày giao dịch tài khoản của Khách hàng có số dư tiền bán chứng khoán về tài khoản. 
 • Trả nợ theo yêu cầu: Trường hợp Khách hàng có tiền mặt trong tài khoản và có nhu cầu trả nợ một phần hoặc toàn bộ tiền vay ký quỹ, khách hàng gọi điện đến Phòng dịch vụ khách hàng theo đường dây nóng 028-6288.6000 và đề nghị được trả nợ vay trước hạn. 

c. Các tỷ lệ liên quan trong giao dịch ký quỹ: 

STT 

Tỷ lệ Margin 

Ký hiệu 

Định mức 

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu 

IMR 

50% 

Tỷ lệ ký quỹ duy trì 

MMR 

40% 

Tỷ lệ xử lý 

FMR 

35% 

d. Thông báo lệnh gọi ký quỹ: 

Khách hàng phải bổ sung Tài sản đảm bảo hoặc xử lý tài sản trong thời hạn SSV yêu cầu nhưng không quá (02) hai ngày làm việc trong những trường hợp sau:

 • Trường hợp Tỷ lệ ký quỹ nhỏ hơn (<) Tỷ lệ ký quỹ duy trì do giá chứng khoán giảm theo cung cầu thị trường; 
 • Trường hợp Tỷ lệ ký quỹ nhỏ hơn (<) Tỷ lệ ký quỹ duy trì do giá trị tài sản đảm bảo bị giảm theo mức giá cổ phiếu được điều chỉnh vào ngày giao dịch không hưởng quyền (chia cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu, …); 
 • Trường hợp Tỷ lệ ký quỹ nhỏ hơn (<) Tỷ lệ ký quỹ duy trì do giá trị tài sản đảm bảo bị giảm khi chứng khoán trong tài khoản của Khách hàng bị loại khỏi danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ theo quy định của SSV; 
 • Trường hợp đến hạn khoản vay mà Khách hàng chưa hoàn trả tiền vay cho SSV 
 • Các trường hợp khác mà SSV xét thấy cần thiết. 

e. Phương thức thông báo Lệnh gọi ký quỹ: 

SSV thông báo Lệnh gọi ký quỹ cho Quý Khách hàng bằng điện thoại, tin nhắn SMS hoặc các phương thức khác thỏa thuận trong Hợp đồng. 

f. Phương thức bổ sung tài sản đảm bảo khi Tài khoản có Lệnh gọi ký quỹ: 

 • Bổ sung tài sản bằng việc bán chứng khoán để đảm bảo Tỷ lệ ký quỹ lớn hơn hoặc bằng Tỷ lệ ký quỹ duy trì bắt buộc. 
 • Bổ sung tài sản bằng cách nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản, lưu ký bổ sung chứng khoán vào Tài khoản ký quỹ để đảm bảo Tỷ lệ ký quỹ lớn hơn hoặc bằng Tỷ lệ ký quỹ duy trì bắt buộc. 

g. Giá tham chiếu của chứng khoán thực hiện quyền: 

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của chứng khoán thực hiện quyền sẽ tự động giảm (nếu có) theo qui định của các Sở giao dịch chứng khoán. 

h. Trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát hoặc diện cảnh báo, ngừng giao dịch và hủy niêm yết: 

Đối với trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát, bị đưa vào diện cảnh báo, ngừng giao dịch và hủy niêm yết, tỉ lệ cho vay của chứng khoán sẽ bị điều chỉnh về 0 ngay khi có thông tin chính thức từ các Sở giao dịch chứng khoán. 

i. Trường hợp chứng khoán bị loại khỏi danh mục được phép giao dịch ký quỹ của Công ty: 

 • Sau khi Công ty thông báo chứng khoán bị loại khỏi danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ, tỉ lệ cho vay của chứng khoán sẽ được điều chỉnh về 0. 
 • Quý Khách hàng cần chủ động theo dõi và có phương án điều chỉnh danh mục chứng khoán nhằm hạn chế khả năng Tài khoản giao dịch ký quỹ bị gọi ký quỹ. 

j. Gia hạn thời hạn cho vay giao dịch ký quỹ: 

 • Trên cơ sở văn bản đề nghị của Quý khách hàng, SSV có thể gia hạn thời hạn cho các khoản vay và thời gian gia hạn một lần không quá 03 tháng. 
 • Lưu ý:  Để biết rõ thêm chi tiết và cập nhật thông tin kịp thời, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với các Nhân viên Môi giới hoặc Phòng dịch vụ khách hàng của SSV. 

3. Ngừng sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ: 

a.  Quý khách hàng liên hệ Nhân viên môi giới hoặc giao dịch viên để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ có liên quan đến Hợp đồng đã ký. 

b.  Trên cơ sở xác nhận về việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng, Quý khách hàng ký “Giấy đề nghị tất toán tài khoản giao dịch ký quỹ”. 

c.  Công ty xác nhận ngừng cung cấp dịch vụ Giao dịch mua ký quỹ với Quý khách hàng. 

Vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn thêm
Chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc với bạn.

1900 1577